• ludwig-wittgenstein-za-plakat-1-min-min

  Predstava “Wittgensteinovi učenici” temelji se na životu i filozofiji Ludwiga Wittgensteina, čija je knjiga “Tractatus logico-philosophicus” obilježila prošlo stoljeće svojom briljantnom analizom jezika i logike. Unatoč prvotnom uspjehu, Wittgenstein je kontinuirano sumnjao u svojezaključke i često se odricao svojih prethodnih stavova. Osim toga, bio je poznat po svojoj okrutnosti prema učenicima tijekom svoje karijere kao učitelj. Predstava istražuje ovu složenu ličnost kroz njegov odlazak u Austriju kako bi zamolio svoje bivše učenike za oprost zbog svojih postupaka. Za Wittgensteina, ovaj čin pomirenja predstavlja važniji moment od svih njegovih filozofskih dostignuća.

  Zlatko Paković, rođen u Valjevu 1968., istaknuta je figura u kulturnom krajoliku. Studirao je filozofiju i pozorišnu režiju te diplomirao na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Njegovo stvaralaštvo obuhvaća poeziju, prozu, eseje, književnu, kazališnu i filmsku kritiku. Kao dramatičar i redatelj, Paković je ostavio traga u različitim zemljama, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Cipar, Bugarsku, Norvešku i Nizozemsku. Među njegovim značajnim djelima su: “Ubiti Zorana Đinđića”, “Kapitalizam, geometrijskim redom izložen”, “Don Kihot ili što su nama vjetrenjače i odakle vjetar puše”, “Bojte se Allaha”, “Crkva bosanska”, “Srebrenica, kad mi ubijeni ustanemo”, “Pjer Paolo Pasolini režira Strašni sud”, “Grobnica za Borisa Davidoviča, kako je danas zidamo”, “Subotička secesija”, “Katalin Ladik doživljava nervni slom, daje otkaz na mjesto službenice u banci i postaje konceptualna umjetnica”. U Hrvatskoj je Paković režirao tri originalna djela prije “Wittgensteinovih učenika”: “Othello, nezakonita liturgija” (Teatro VeRRdi, Zadar), “Krleža ili što su nama zastave i što smo mi zastavama, da tako za njima plačemo” (MontaЖstroj, Zagreb), “Papa Franjo se hrva sa svojim anđelom” (Teatro VeRRdi, Bacači sjenki, ARKTIK – Institut za budučnost, Zadar).

  Autor teksta, redatelj: Zlatko Paković
  Glumci: Zlatko Paković, Vilim Matula, Maruška Aras
  Produkcija: Domino, Festival Perforacije

  ENG:
  The play “Wittgenstein’s Disciples” delves into the life and philosophy of Ludwig Wittgenstein, whose book “Tractatus Logico-Philosophicus” defined the last century with its brilliant analysis of language and logic. Despite initial acclaim, Wittgenstein consistently doubted his conclusions and often renounced his previous positions. Additionally, he was notorious for his cruelty towards students during his career as a teacher. The play explores this complex persona through his journey to Austria to seek forgiveness from his former pupils for his actions. For Wittgenstein, this act of reconciliation holds greater significance than all of his philosophical achievements.

  Zlatko Paković, born in Valjevo in 1968, is a prominent figure in the cultural sphere. He studied philosophy and theater direction, graduating from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. His oeuvre encompasses poetry, prose, essays, literary, theatrical, and film criticism. As a playwright and director, Paković has made an impact across various countries, including Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Cyprus, Bulgaria, Norway, and the Netherlands. Some of his notable works include “Assassinating Zoran Đinđić”, “Capitalism, in Geometrical Order Exposed”, “Don Quixote or What Windmills Are to Us and Where the Wind Blows From”, “Fear Allah”, “Bosnian Church”, “Srebrenica, When the Slain Rise”, “Pier Paolo Pasolini Directs the Last Judgment”, “A Tomb for Boris Davidovich, How We Build it Today”, “Art Nouveau of Subotica”, “Katalin Ladik Experiences a Nervous Breakdown, Quits Her Job as a Bank Clerk and Becomes a Conceptual Artist”. In Croatia, Paković directed three original works before “Wittgenstein’s Students”: “Othello, an Unlawful Liturgy” (Teatro VeRRdi, Zadar), “Krleža or What Flags Are to Us and What We Are to Flags, So We Weep for Them” (MontaЖstroj, Zagreb), “Pope Francis Wrestles with His Angel” (Teatro VeRRdi, Shadow Casters, ARKTIK – Institute for the Future, Zadar).

  Playwright, Director: Zlatko Paković
  Actors: Zlatko Paković, Vilim Matula, Maruška Aras
  Production: Domino, Perforations Festival

  KUPI ULAZNICU (28.6.2024.) >

  KUPI ULAZNICU (29.6.2024.) >